Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.wtorek, 13 października 2015

Beata Pawlikowska ,, Trening szczęścia"

,, Lubię ludzi. Lubię świat. Uśmiecham się. I wtedy świat uśmiecha się do mnie. Myślę pozytywnie. Szukam dobrych rozwiązań (…) Jestem wolnym człowiekiem. Mam prawo zgodzić się na coś albo odmówić, jeżeli czegoś nie chcę. Nie muszę się tłumaczyć z moich decyzji. Postępuję zgodnie z moim sumieniem i dbam o to, żeby być wierna sobie (…) Mam prawo do własnego zdania. Mam prawo wiedzieć, co lubię i co jest dla mnie dobre, i podejmować takie decyzje, żeby pozostać wierna temu, w co wierzę. Moim zadaniem jest dbać o siebie i utrzymać wewnętrzną równowagę. Staram się żyć uczciwie i kierować na co dzień dobrem. Stąd czerpię dobre samopoczucie…” ( Beata Pawlikowska ,,Trening szczęścia”.)

Brenda Barnaby ,,Więcej niż sekret"

,,Twoja mądrość, wrażliwość czy wiedza kryją się w książkach, które czytasz, w ludziach, z którymi przebywasz, w każdej radości i smutku, które codziennie Ci towarzyszą. Jesteś sumą swoich doświadczeń. Jesteś także niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Naucz się rozwijać swoje najlepsze cechy, stawaj się każdego dnia doskonalszy, pełniejszy, bogatszy, szczęśliwszy. Nadarza Ci się jedyna i niepowtarzalna okazja, by stać się motorem wielkich, inspirujących zmian w Twoim życiu. Możesz posiąść niezwykłą wiedzę o ukrytych mocach Twojego umysłu. Masz szansę poznać najwybitniejsze metody osobistego rozwoju, opracowane przez współczesnych ekspertów. Możesz również nauczyć się odkrywać i urzeczywistniać Twoje najskrytsze pragnienia. Do tego celu musisz użyć wibracji umysłu oraz siły samoświadomości..."( Polecamy: Brenda Barnaby ,,Więcej niż sekret" )

czwartek, 30 kwietnia 2015

Ewa Woydyłło ,,Podnieś głowę" - Polecamy ;)

,, ... W dojrzałej miłości sukcesy i osiągnięcia partnera witamy z radością. Nie zagrażają nam one. Co więcej, w dojrzałej miłości jedno drugiemu dodaje otuchy w chwilach wahania lub trudności. Podkreślamy wzajemnie swoje zalety,a więc to, co nam się w partnerze podoba, a nie odwrotnie. W trudnych momentach ,gdy stoimy przed jakąś próbą, chcielibyśmy od ukochanej osoby usłyszeć: Poradzisz sobie na pewno, Nie bój się, w razie czego pomogę ci... Niedojrzałą miłość można poznać po huśtawce nastrojów, pełnej napięć ,obrażania się,cichych dni, wybuchów gniewu, częstych kłótni, przemocy, napadów nagłych żądz albo lodowatego chłodu(...)Czy chcesz tego, czy nie - składasz się z uczuć, emocji, wzruszeń, tęsknot i pragnień, bardziej niż z czystej posadzki, umytych okien, upranych obrusów. Wolałabyś zabrać w wieczność ścierkę do podłogi czy namalowany przez siebie kwiat, słodycz pocałunku dziecka, ukochaną melodię? Dlatego proszę cię,żebyś lubiła, szanowała i rozwijała to, co jest w tobie najpiękniejsze: siebie samą. Podnieś głowę."

Polecamy nowości książkowe:

Rostowska, Teresa (1947- ). Red Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska Warszawa : Difin, 2010 Rostowska, Teresa (1947- ). Red | Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska Warszawa : Difin, 2009 Musioł, Sebastian Pracownik socjalny - profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych / oprac. wyników badań Sebastian Musioł, Magdalena Twardowska ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych] Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2011 Rymsza, Marek (1966- ). Red Trzeci Sektor : Jak wspierać rodziny? / [red. nacz. Marek Rymsza] Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych , 2014 Lieb, Klaus | Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii : do przygotowania się do egzaminów ustnych z praktycznymi pytaniami i odszernym komentarzem / Klaus Lieb, Bernd Helinger, Gitta Jacob ; tł. i red. 1 wyd. pol. Tomasz Zyss Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2007 Wachtel, Paul L. (1940- ) | Komunikacja terapeutyczna / Paul L. Wachtel ; tł. Marta Kapera Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna | Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : Wybrane problemy / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska Warszawa : Difin, 2013 Wach, Tomasz (nauki pedagogiczne) | Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach Warszawa : Difin, 2014 Prokosz, Małgorzata Choroba sieroca / Małgorzata Prokosz Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010 Lisowski, Adam | Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych : Akty prawne regulujace prawowykonywania zawodu / Adam Lisowski Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2013 Webster, Richard (1946- ) | Twórcza wizualizacja dla początkujących : osiągaj cele i spełniaj marzenia / Richard Webster ; przeł. Joanna Śliwińska Białystok : Wydawnictwo Illuminatio Łukasz Kierus, 2013 Baran, Jolanta. Red | Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.1 / pod red. Jolanty Baran, Grażyny Guni Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013 Czechowska-Bieluga, Marta | Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej / Marta Czechowska-Bieluga Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 Giza-Poleszczuk, Anna (1955- ). Red | Współczesne społeczeństwo polskie / pod red. Anny Gizy i Małgorzaty Sikorskiej Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 Pieczko, Justyna Pedofilia : Przemoc wobec dzieci / Justyna Pieczko Kraków : Wydawnistwo św. Stanisława BM, 2012 Kvale, Steinar | Prowadzenie wywiadów / Steinar Kvale ; tł. Agata Dziuban Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 Urban, Bronisław (1942-2014) | Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 Pankiv Olga, | Przedsiębiorczośc społeczna a praca socjalna. 16 / Pankiv Olga, Duranowski Wojciech Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Przywojska J | Nowe zarządzanie i governance w pracy socjalnej . 6 / Justyna Przywojska Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Michel, Małgorzata (1976- ). Red | Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. Małgorzaty Michel Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011 Kowalski, Robin M. (1964- ) | Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010 Piasecka, Bogusława (psycholog). Red | O rozwoju mimo ograniczeń : procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia / red. Bogusława Piasecka Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011 Ostafińska-Molik, Barbara | Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży / Barbara Ostafińska-Molik Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014 Urban, Bronisław (1942-2014). Red | Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym / pod red. Bronisława Urbana i Marka Konopczyńskiego Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012 Nóżka, Marcjanna. Red | Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktykadziałań / pod red. , Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2014 Aboujaoude, Elias (1971- ) | Wirtualna osobowość naszych czasów : mroczna strona e-osobowości / Elias Aboujaoude ; przekł. Robert Andruszko Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 Bauman, Zygmunt (1925- ) | Straty uboczne : nierówności społeczne w epoce globalizacji / Zygmunt Bauman ; przekł. Justyn Hunia Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Malinowska, Diana | Pracoholizm : zjawisko wielowymiarowe / Diana Malinowska Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014 Dmochowska, Halina. Red | Rocznik Demograficzny 2014 / Główny Urząd Statystyczny = Demographic Yearbook / Central Statistical Office ; [red. główny Halina Dmochowska] Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014 Dmochowska, Halina. Red Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014 Krzyżanowski, Lech Kodeks pracy 2015 / opr.i red.Lech Krzyżanowski . - Stan prawny na 20 stycznia 2015 Bielsko_Biala : OdNowa, 2015 Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego : praca zbiorowa / [red. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego] Katowice : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 2014 Podgórska-Jachnik Dorota, | Praca socjalna z osobami bezdomnymi. 20 / Podgórska-Jachnik Dorota Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Gast, Linda | Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej. 30 / Linda Gast, Martin Bailey Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Harlow, Elizabeth | Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy slużb społecznych. 27 / Elizabeth Harlow, Stephen A. Webb Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Harlow, Elizabeth Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy slużb społecznych. 27 / Elizabeth Harlow, Stephen A. Webb Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Smith David [red.] | Praca socjalna a praktyka oparta na dowodach naukowych. 26 / David Smith [red.] Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Hennessey, Roger Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej. 25 / Roger Hennessey Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Brotherton Graham | Praca z dziećmi, mlodzieżą i rodzinami. 15 / Graham Brotherton , Helen Davies, Gill McGillivray Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Spicker Paul | Polityka spoleczna-praktyka. 22 / Spicker Paul Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Spicker Paul | Polityka spoleczna-teoria. 21 / Spicker Paul Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Głąbicka, Katarzyna | Praca socjalna z młodzieżą opuszczająca placówki popiekunczo-wychowawcze i ich rodziną. 18 / Głąbicka Katarzyna, Gościniewicz Magdalena[red.] Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014 Dębski Maciej | Wybrane metody pracy z bezdomnymi. 17 / Dębski Maciej Warszawa : WYG Internatinal Sp.z o.o., 2014

środa, 22 kwietnia 2015

Warsztaty

Zapraszam na materiał radiowy : http://www.radio.katowice.pl/zobacz,10812,Przeprowadzka-Muzeum-Slaskiego-Osiedle-socjalne-Warsztaty-antystresowe-.html#.VTd_NmccTyB

Warsztaty dla MATURZYSTÓW

Warsztatywizualizacji

czwartek, 9 kwietnia 2015

Zaproszenie na warsztaty wizualizacji i relaksacji

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi zaprasza tegorocznych maturzystów na warsztaty relaksacji i wizualizacji, które poprowadzi psycholog mgr Aneta Martyniak - Jarosz. Celem warsztatów jest poznanie skutecznych metod pracy ze swoim umysłem, polepszenie zdolności koncentracji i zapamiętywania wiadomości oraz oswojenie stresu przedegzaminacyjnego. Maturzysto! Popracuj ze swoim umysłem - poznaj moc wizualizacji i nastaw swój mózg na działanie w określonym przez Ciebie kierunku. Wizualizacja to najważniejsze narzędzie pracy z umysłem. Maturzysto! Opanuj stres - poznaj tajniki skutecznej relaksacji i zminimalizuj przedegzaminacyjny stres. Techniki relaksacyjne sprawią, że poczujesz się pewniej. Warsztaty odbędą się w auli Kolegium, 21.04.2015 roku o godz. 10.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

wtorek, 10 marca 2015

Godziny pracy biblioteki (od 10 marca)

Poniedziałek 8.30 - 16.00 Wtorek 9.00 - 16.00 Środa 9.00 - 16.00 Czwartek 9.00 - 16.00 Piątek 9.00 - 18.00 Sobota 9.30 – 17.00
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze