Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.środa, 5 stycznia 2011

Wykaz nabytków

Praca socjalna : Kształcenie-działanie-konteksty / M., Kanios A.Czechowska-Bieluga [red.]
Wsparcie społeczne a zaradność człowieka / Ślebarska, Katarzyna
Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje / Ziębińska, Beata.
Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce / Wieczorek, Leszek (1968- ).
Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Woronowicz, Bohdan Tadeusz.
Superwizja w psychoterapii / Gilbert, Maria.
Agresja / Krahé, Barbara (1955- ).
Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społ. / Orłowska, Małgorzata.
Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : za / Emmons, Polly Godwin (1960- ).
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia / Krajewska, Beata.
Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / Piekut-Brodzka, Danuta M. (1949- ).Red.
Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / Janicka, Iwona. Red.
Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Ładyżyński, Andrzej.
Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi / Bulska, Joanna. Red.
Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / P., Nordoff
Zmęczenie a zdrowie i choroba : (perspektywa psych / Chojnacka-Szawłowska, Gabriela.
Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Sarzyńska, Ewa.
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy / Lalak, Danuta. Red.
Jak się nie wypalić pomagając innym : sposoby prze / Sandrin, Luciano.
Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i prakt / Dykcik, Władysław. Red.
Pedagogika zaburzeń zachowania / Hillenbrand, Clemens.
Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Nitecki, Stanisław.
Skuteczność oddziaływań penitencjarnych / Kuć, Małgorzata. Red.
Więzienie i co dalej / Szymanowska, Aleksandra.
Wspomaganie osób starszych w domach pomocy / Leszczyńska-Rejchert, Anna.
Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki / Zawada, Anna. Red.
Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej : Praca w domach / Eichler, Agata. Red.
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze