Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.wtorek, 26 stycznia 2010

Literatura dotycząca superwizji pracy socjalnej

Szmagalski J. : Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. Warszawa 2005.
Szmagalski J.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Warszawa 2004.
Andersen T.: Zespół reflektujący. Materiał do użytku wewnętrznego przygotowany na III Krajowe Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin PTP, tłum. i opr. M. i B. de Barbaro. Warszawa 1990.
Barbaro de B.1998: Superwizja w terapii rodzin. Podejście konstrukcjonistyczne. „Psychoterapia”,4 (107).
Bernard H. S., Mackenzi K. R.: Podstawy terapii grupowej. Gdańsk 2000.
Cecchin G.: Mediolańska Szkoła Terapii Rodzin. Kraków 1995.
Gilbert M. C., Evans K.: Superwizja w psychoterapii. Gdańsk 2004.
Goldsmith J., Clone K.: Jak rozwiązywać konflikty w pracy. Warszawa 2001.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa 2006.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Praktyka. Warszawa 2006.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Teoria. Warszawa 2006.
Haese U.: Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Kielce 2005.
Kozłowska – Piwowarczyk I.: Użyteczność teorii Gregory Bateson dla superwizji w systemowej terapii rodzin. „ Psychoterapia” 4 z 2002 r.
Krzyszkowski J.: Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Łódź 1997.
Pease A. i B.: To przecież proste. Poznań 2006.
Stoner J. A.F., Wankel C.: Kierowanie. Warszawa 1992.
Thompson N., Osada M., Anderson B.: Praktyczna nauka pracy socjalnej. Katowice 1999.
Zuba R.: Po co nam superwizja.www.terapia.rubikon.net.pl/html.poco_superwizja.htm
Olubiński A.: Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń 2004.
Łęcki K., Szóstak A: Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Katowice 2004.
Red. Malinowski L., Orłowska M.: Praca socjalna służbą człowiekowi ( materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997) . Warszawa 1998.
Red. Malinowski L., Orłowska M.: Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi
( materiały z konferencji naukowej 4 grudnia 1998roku ). Warszawa 2000.
Red. Niesporek A., Wódz K.: Praca socjalna w Polsce. Katowice 1999.
Becelewska D.: Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice 2005.
Krzyszkowski J.: Pomoc społeczna. Warszawa 2008.
Red. Wódz K., Piątek K.: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Toruń 2004.
Red. Wódz K., Pawlas – Czyż S.: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Toruń 2008.
Red. Kromolicka B.: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Toruń 2005.
Bauer J.: Empatia. Warszawa 2008.
Red. Pawlas – Czyż S.: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. Toruń 2007.

Najciekawsze pozycje książkowe dotyczące pracy socjalnej i pomocy społecznej - dostępne w bibliotece KPSS

„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,
„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,
„Diagnoza w resocjalizacji” ,
Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,
Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,
Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,
T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,
B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,
Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,
A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,
Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,
J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,
Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,
T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,
Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,
Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,
N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,
J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,
Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,
D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,
Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,
Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,
Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,
H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,
D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,
W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,
K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,
U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,
K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,
D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.

Ogłoszenie


W dniu 27.01.2010 r. biblioteka będzie czynna do godz. 11.00 z powodu udziału bibliotekarzy w konferencji

sobota, 23 stycznia 2010

Ogłoszenia

KPSS ogłasza zbiórkę darów dla Mikołaja Kowalczyka, syna słuchaczki naszej szkoły.
W związku z przebytą operacją guza kości potrzebne są :
- leki przeciwbólowe,
- suplementy diety stymulujące układ odpornościowy,
- odżywki, witaminy i preparaty zawierające makro i mikroelementy,
- dorażne leki przeciwgrypowe i przeciwgorączkowe, itp.

Dary serc prosimy składać w bufecie szkoły lub bibliotece.
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze