Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.wtorek, 9 marca 2010

Literatura dotycząca superwizji pracy socjalnej:


Szmagalski J. : Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. Warszawa 2005.
Szmagalski J.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Warszawa 2004.
Andersen T.: Zespół reflektujący. Materiał do użytku wewnętrznego przygotowany na III Krajowe Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin PTP, tłum. i opr. M. i B. de Barbaro. Warszawa 1990.
Barbaro de B.1998: Superwizja w terapii rodzin. Podejście konstrukcjonistyczne. „Psychoterapia”,4 (107).
Bernard H. S., Mackenzi K. R.: Podstawy terapii grupowej. Gdańsk 2000.
Cecchin G.: Mediolańska Szkoła Terapii Rodzin. Kraków 1995.
Gilbert M. C., Evans K.: Superwizja w psychoterapii. Gdańsk 2004.
Goldsmith J., Clone K.: Jak rozwiązywać konflikty w pracy. Warszawa 2001.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa 2006.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Praktyka. Warszawa 2006.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Teoria. Warszawa 2006.
Haese U.: Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Kielce 2005.
Kozłowska – Piwowarczyk I.: Użyteczność teorii Gregory Bateson dla superwizji w systemowej terapii rodzin. „ Psychoterapia” 4 z 2002 r.
Krzyszkowski J.: Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Łódź 1997.
Pease A. i B.: To przecież proste. Poznań 2006.
Stoner J. A.F., Wankel C.: Kierowanie. Warszawa 1992.
Thompson N., Osada M., Anderson B.: Praktyczna nauka pracy socjalnej. Katowice 1999.
Zuba R.: Po co nam superwizja.www.terapia.rubikon.net.pl/html.poco_superwizja.htm
Olubiński A.: Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń 2004.
Łęcki K., Szóstak A: Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Katowice 2004.
Red. Malinowski L., Orłowska M.: Praca socjalna służbą człowiekowi ( materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997) . Warszawa 1998.
Red. Malinowski L., Orłowska M.: Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi
( materiały z konferencji naukowej 4 grudnia 1998roku ). Warszawa 2000.
Red. Niesporek A., Wódz K.: Praca socjalna w Polsce. Katowice 1999.
Becelewska D.: Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice 2005.
Krzyszkowski J.: Pomoc społeczna. Warszawa 2008.
Red. Wódz K., Piątek K.: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Toruń 2004.

niedziela, 7 marca 2010

Nowości książkowe :

-,, Psychologia pozytywna w praktyce" - red. A. Linley,
-,, Wybrane aspekty przemocy" - R. Ilnicka,
-,, Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży ''- A.Carr,
- ,,Toksyczne dzieciństwo ''- S. Palmer,
-,,Bajki terapeutyczne dla dzieci ''- M. Molicka,
-,, Efekt Lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?''- Philip Zimbardo,
-,, Empatia : co potrafią lustrzane neurony''- J. Bauer,
-,, Jak uczy się mózg?''- M. Spitzer,
-,, Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna.''T.1 i 2 red. B. Urban,
-,, Metodologia badań psychologicznych''- E. Babbie,
-,, Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej"- red. M. Walancik,
- ,,Przemoc wobec osób starszych"- red.B.Tobiasz -Adamczyk,
-,,Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"- H. Żuraw,
-,, Patologie wśród dzieci i młodzieży"- S. Kozak,
-,, Koniec z nędzą",
-,, Wywieranie wpływu przez grupy"- S. Walter,
-,, Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych"- S. Sadowska,
-,,Autoterapia dla każdego"- L. Lott,
-,, Dziecko przybyłe z daleka. Adopcja i rodzina zastępcza."-G. Cattabeni, -,, Muzykoterapia dogłębna komórkowa"- B. Romanowska,
-,, Stres i emocje w naszym życiu"- W. Łosiak,
-,,Witaj, piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych"- B. Kulisiewicz,
-,, Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy"- red. J. Wawrzyniak,
-,, Aktywizacja - integracja - spójność społeczna"- red. K. Wódz,
- ,,Istota socjologii"- E. Babbie,
- ,,Podstawy badań społecznych" - E. Babbie,
-,, Przewodnik po etyce"- red. P. Singer,
- ,,Historia prawa w Polsce" - D. Makiłła.
 
Posted by Picasa
Posted by Picasa

Nowości w bibliotece :

„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),
„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),
„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),
„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,
„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),
„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),
„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,
„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,
„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,
„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,
„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),
„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,
„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),
„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),
„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,
„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),
„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,
„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),
„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,
„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,
„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze