Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.piątek, 30 kwietnia 2010

Wykaz nowości książkowych

Rocznik Demograficzny 2009 / Dmochowska, Halina. Red.

Rocznik Statystyczny Województw 2009

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw... / A., Augustynowicz

Promocja zdrowia dziś i w perspektywie... /Karski, J.

Etos w zawodach medycznych / Nawrocka, Anna.

Wprowadzenie do polityki zdrowotnej / Włodarczyk, Cezary (1946- ).

Ekonomika szpitala : Uwarunkowania, elementy, zasady / Witczak Izabela

Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia...

Wielosektorowa polityka społeczna... / Grewiński, Mirosław (1973- ).

Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne : ochrona.../ Leowski, Jerzy.

Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / Karski, Jerzy Bohdan.

Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach... / Głowacka, Maria Danuta.

Edukacja zdrowotna / Syrek, Ewa.

Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań...

10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem / Notbohm, Ellen.

Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie... / Hollin, Clive

Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci : twoja droga... / Faber, Adele.

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Faber, Adele.

Rodzeństwo bez rywalizacji : jak pomóc własnym... / Faber, Adele.

Kompetencje współczesnego nauczyciela / Żegnałek, Kazimierz.

NLP dla nauczycieli : Szkoła efektywnego nauczania ...

Karta Nauczyciela wraz z indeksem rzeczowym / Flisek, Aneta. Red.

Menadżer z charyzmą / Benton, D. A.

Zdawaj egzaminy z sukcesem! / Bayle, Jean-Marc.

Pełna wiara w siebie : poznanie tajemnicy / Anthony, Robert.

Zranione dziecko / Mazet, Muriel.

Balsam dla duszy do czytania z dzieckiem : Wszyscy.../ Canfield, Jack (1944- ).

ABC dobrego wychowywania dzieci / Hagen, John.

Bajki, które leczą / Brett, Doris (1950- ).

5 największych problemów u dzieci : Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców ( ADHD, DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA...) / Nosowska, Dorota.

Przemoc i agresja w szkole...

Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka ... / Kamińska, Urszula.

Detoksykacja dzieciństwa : co powinni wiedzieć... / Palmer, Sue (1948- ).

Kompendium wiedzy o socjologii / Brémond, Alice.

Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście.../ Solak, Adam Roman.
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze