Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.wtorek, 14 grudnia 2010

piątek, 19 listopada 2010

Nowości książkowe

Praca socjalna : Kształcenie-dzialanie-konteksty / M., Kanios A.Czechowska-Bieluga [red.]
Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce / Wieczorek, Leszek (1968- ).
Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji… / Ślebarska, Katarzyna.
Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje… / Ziębińska, Beata.
Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Woronowicz, Bohdan Tadeusz.
Superwizja w psychoterapii / Gilbert, Maria.
Agresja / Krahé, Barbara (1955- ).
Przymus bezczynności : studium… / Orłowska, Małgorzata.
Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : za / Emmons, Polly Godwin (1960- ).
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny… / Krajewska, Beata.
Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / Piekut-Brodzka, Danuta M. (1949- ). Red
Kluczowe zagadnienia przysposobienia… / Błeszyński, Jacek (1963- ).
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej / Zawiślak, Aleksandra.
Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja… / Opora, Robert.
Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne… / Jaworska, Anetta. Red.
Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa… / Przybyliński, Sławomir (1977- ). Red.
Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń.. / Kurzeja, Anna.
Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki… / Zawada, Anna. Red.

środa, 17 listopada 2010

UWAGA !

Ze względu na udział bibliotekarza w szkoleniach, od 22 listopada ulegają zmianie godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek 8.30 - 15.30
Wtorek 9.00 - 12.30
Środa 9.00 - 12.30
Czwartek 9.00 - 12.30
Piątek 9.30 - 19.30
Sobota 9.30 - 19.00

W soboty: 27.11., 4.12. oraz 8.01. biblioteka będzie nieczynna.
PRZEPRASZAMY !

czwartek, 21 października 2010

Witamy w nowym roku szkolnym 2010 / 2011

Prosimy Czytelników o zapoznanie się z nowymi godzinami pracy biblioteki
oraz regulaminem korzystania z wypożyczalni i czytelni internetowej - informacje dostępne są na naszej stronce :)

piątek, 25 czerwca 2010

Uwaga !

Prosimy o zwrot książek !
W piątek, 25.06.- biblioteka czynna do godz. 14.00.
W sobotę, 26.06.- zapraszamy od godz. 9.00 do 12.00.

Życzymy udanych wakacji :)

piątek, 18 czerwca 2010

Nowości książkowe :

,, Metodyka działania asystenta rodziny...’’ - Krasiejko Izabela,
,, Etos zawodowy pracowników socjalnych...’’,
,, Profesjonalny wymiar pracy socjalnej ’’ - Granosik Mariusz,
,, Programy profilaktyki uzależnień : z doświadczeń autorów...’’-red.Telka Lucyna.

piątek, 30 kwietnia 2010

Wykaz nowości książkowych

Rocznik Demograficzny 2009 / Dmochowska, Halina. Red.

Rocznik Statystyczny Województw 2009

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw... / A., Augustynowicz

Promocja zdrowia dziś i w perspektywie... /Karski, J.

Etos w zawodach medycznych / Nawrocka, Anna.

Wprowadzenie do polityki zdrowotnej / Włodarczyk, Cezary (1946- ).

Ekonomika szpitala : Uwarunkowania, elementy, zasady / Witczak Izabela

Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia...

Wielosektorowa polityka społeczna... / Grewiński, Mirosław (1973- ).

Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne : ochrona.../ Leowski, Jerzy.

Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / Karski, Jerzy Bohdan.

Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach... / Głowacka, Maria Danuta.

Edukacja zdrowotna / Syrek, Ewa.

Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań...

10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem / Notbohm, Ellen.

Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie... / Hollin, Clive

Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci : twoja droga... / Faber, Adele.

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Faber, Adele.

Rodzeństwo bez rywalizacji : jak pomóc własnym... / Faber, Adele.

Kompetencje współczesnego nauczyciela / Żegnałek, Kazimierz.

NLP dla nauczycieli : Szkoła efektywnego nauczania ...

Karta Nauczyciela wraz z indeksem rzeczowym / Flisek, Aneta. Red.

Menadżer z charyzmą / Benton, D. A.

Zdawaj egzaminy z sukcesem! / Bayle, Jean-Marc.

Pełna wiara w siebie : poznanie tajemnicy / Anthony, Robert.

Zranione dziecko / Mazet, Muriel.

Balsam dla duszy do czytania z dzieckiem : Wszyscy.../ Canfield, Jack (1944- ).

ABC dobrego wychowywania dzieci / Hagen, John.

Bajki, które leczą / Brett, Doris (1950- ).

5 największych problemów u dzieci : Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców ( ADHD, DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA...) / Nosowska, Dorota.

Przemoc i agresja w szkole...

Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka ... / Kamińska, Urszula.

Detoksykacja dzieciństwa : co powinni wiedzieć... / Palmer, Sue (1948- ).

Kompendium wiedzy o socjologii / Brémond, Alice.

Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście.../ Solak, Adam Roman.

wtorek, 9 marca 2010

Literatura dotycząca superwizji pracy socjalnej:


Szmagalski J. : Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. Warszawa 2005.
Szmagalski J.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Warszawa 2004.
Andersen T.: Zespół reflektujący. Materiał do użytku wewnętrznego przygotowany na III Krajowe Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin PTP, tłum. i opr. M. i B. de Barbaro. Warszawa 1990.
Barbaro de B.1998: Superwizja w terapii rodzin. Podejście konstrukcjonistyczne. „Psychoterapia”,4 (107).
Bernard H. S., Mackenzi K. R.: Podstawy terapii grupowej. Gdańsk 2000.
Cecchin G.: Mediolańska Szkoła Terapii Rodzin. Kraków 1995.
Gilbert M. C., Evans K.: Superwizja w psychoterapii. Gdańsk 2004.
Goldsmith J., Clone K.: Jak rozwiązywać konflikty w pracy. Warszawa 2001.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa 2006.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Praktyka. Warszawa 2006.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Teoria. Warszawa 2006.
Haese U.: Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Kielce 2005.
Kozłowska – Piwowarczyk I.: Użyteczność teorii Gregory Bateson dla superwizji w systemowej terapii rodzin. „ Psychoterapia” 4 z 2002 r.
Krzyszkowski J.: Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Łódź 1997.
Pease A. i B.: To przecież proste. Poznań 2006.
Stoner J. A.F., Wankel C.: Kierowanie. Warszawa 1992.
Thompson N., Osada M., Anderson B.: Praktyczna nauka pracy socjalnej. Katowice 1999.
Zuba R.: Po co nam superwizja.www.terapia.rubikon.net.pl/html.poco_superwizja.htm
Olubiński A.: Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń 2004.
Łęcki K., Szóstak A: Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Katowice 2004.
Red. Malinowski L., Orłowska M.: Praca socjalna służbą człowiekowi ( materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997) . Warszawa 1998.
Red. Malinowski L., Orłowska M.: Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi
( materiały z konferencji naukowej 4 grudnia 1998roku ). Warszawa 2000.
Red. Niesporek A., Wódz K.: Praca socjalna w Polsce. Katowice 1999.
Becelewska D.: Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice 2005.
Krzyszkowski J.: Pomoc społeczna. Warszawa 2008.
Red. Wódz K., Piątek K.: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Toruń 2004.

niedziela, 7 marca 2010

Nowości książkowe :

-,, Psychologia pozytywna w praktyce" - red. A. Linley,
-,, Wybrane aspekty przemocy" - R. Ilnicka,
-,, Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży ''- A.Carr,
- ,,Toksyczne dzieciństwo ''- S. Palmer,
-,,Bajki terapeutyczne dla dzieci ''- M. Molicka,
-,, Efekt Lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?''- Philip Zimbardo,
-,, Empatia : co potrafią lustrzane neurony''- J. Bauer,
-,, Jak uczy się mózg?''- M. Spitzer,
-,, Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna.''T.1 i 2 red. B. Urban,
-,, Metodologia badań psychologicznych''- E. Babbie,
-,, Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej"- red. M. Walancik,
- ,,Przemoc wobec osób starszych"- red.B.Tobiasz -Adamczyk,
-,,Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"- H. Żuraw,
-,, Patologie wśród dzieci i młodzieży"- S. Kozak,
-,, Koniec z nędzą",
-,, Wywieranie wpływu przez grupy"- S. Walter,
-,, Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych"- S. Sadowska,
-,,Autoterapia dla każdego"- L. Lott,
-,, Dziecko przybyłe z daleka. Adopcja i rodzina zastępcza."-G. Cattabeni, -,, Muzykoterapia dogłębna komórkowa"- B. Romanowska,
-,, Stres i emocje w naszym życiu"- W. Łosiak,
-,,Witaj, piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych"- B. Kulisiewicz,
-,, Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy"- red. J. Wawrzyniak,
-,, Aktywizacja - integracja - spójność społeczna"- red. K. Wódz,
- ,,Istota socjologii"- E. Babbie,
- ,,Podstawy badań społecznych" - E. Babbie,
-,, Przewodnik po etyce"- red. P. Singer,
- ,,Historia prawa w Polsce" - D. Makiłła.
 
Posted by Picasa
Posted by Picasa

Nowości w bibliotece :

„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),
„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),
„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),
„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,
„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),
„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),
„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,
„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,
„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,
„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,
„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),
„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,
„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),
„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),
„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,
„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),
„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,
„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),
„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,
„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,
„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).

środa, 3 lutego 2010

Nowości książkowe

-,, Psychologia pozytywna w praktyce" - red. A. Linley,
-,, Wybrane aspekty przemocy" - R. Ilnicka,
-,, Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży ''- A.Carr,
- ,,Toksyczne dzieciństwo ''- S. Palmer,
-,,Bajki terapeutyczne dla dzieci ''- M. Molicka,
-,, Efekt Lucyfera : dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?''- Philip Zimbardo,
-,, Empatia : co potrafią lustrzane neurony''- J. Bauer,
-,, Jak uczy się mózg?''- M. Spitzer,
-,, Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna.''T.1 i 2 red. B. Urban,
-,, Metodologia badań psychologicznych''- E. Babbie,
-,, Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej"- red. M. Walancik,
- ,,Przemoc wobec osób starszych"- red.B.Tobiasz -Adamczyk,
-,,Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"- H. Żuraw,
-,, Patologie wśród dzieci i młodzieży"- S. Kozak,
-,, Koniec z nędzą",
-,, Wywieranie wpływu przez grupy"- S. Walter,
-,, Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych"- S. Sadowska,
-,,Autoterapia dla każdego"- L. Lott,
-,, Dziecko przybyłe z daleka. Adopcja i rodzina zastępcza."-G. Cattabeni, -,, Muzykoterapia dogłębna komórkowa"- B. Romanowska,
-,, Stres i emocje w naszym życiu"- W. Łosiak,
-,,Witaj, piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych"- B. Kulisiewicz,
-,, Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy"- red. J. Wawrzyniak,
-,, Aktywizacja - integracja - spójność społeczna"- red. K. Wódz,
- ,,Istota socjologii"- E. Babbie,
- ,,Podstawy badań społecznych" - E. Babbie,
-,, Przewodnik po etyce"- red. P. Singer,
- ,,Historia prawa w Polsce" - D. Makiłła,
- ,,Superwizja pracy socjalnej'' - red. J. Szmagalski,
-,, Formy pomocy bezdomnym..."- D. Zalewska,
-,, Edukacja zdrowotna : Podręcznik akademicki"- B. Woynarowska,
-,, Grzeczność w komunikacji językowej"- M. Marcjanik

wtorek, 26 stycznia 2010

Literatura dotycząca superwizji pracy socjalnej

Szmagalski J. : Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. Warszawa 2005.
Szmagalski J.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Warszawa 2004.
Andersen T.: Zespół reflektujący. Materiał do użytku wewnętrznego przygotowany na III Krajowe Sympozjum Sekcji Terapii Rodzin PTP, tłum. i opr. M. i B. de Barbaro. Warszawa 1990.
Barbaro de B.1998: Superwizja w terapii rodzin. Podejście konstrukcjonistyczne. „Psychoterapia”,4 (107).
Bernard H. S., Mackenzi K. R.: Podstawy terapii grupowej. Gdańsk 2000.
Cecchin G.: Mediolańska Szkoła Terapii Rodzin. Kraków 1995.
Gilbert M. C., Evans K.: Superwizja w psychoterapii. Gdańsk 2004.
Goldsmith J., Clone K.: Jak rozwiązywać konflikty w pracy. Warszawa 2001.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa 2006.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Praktyka. Warszawa 2006.
Grzesiuk L.: Psychoterapia. Teoria. Warszawa 2006.
Haese U.: Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Kielce 2005.
Kozłowska – Piwowarczyk I.: Użyteczność teorii Gregory Bateson dla superwizji w systemowej terapii rodzin. „ Psychoterapia” 4 z 2002 r.
Krzyszkowski J.: Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Łódź 1997.
Pease A. i B.: To przecież proste. Poznań 2006.
Stoner J. A.F., Wankel C.: Kierowanie. Warszawa 1992.
Thompson N., Osada M., Anderson B.: Praktyczna nauka pracy socjalnej. Katowice 1999.
Zuba R.: Po co nam superwizja.www.terapia.rubikon.net.pl/html.poco_superwizja.htm
Olubiński A.: Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Toruń 2004.
Łęcki K., Szóstak A: Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Katowice 2004.
Red. Malinowski L., Orłowska M.: Praca socjalna służbą człowiekowi ( materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997) . Warszawa 1998.
Red. Malinowski L., Orłowska M.: Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi
( materiały z konferencji naukowej 4 grudnia 1998roku ). Warszawa 2000.
Red. Niesporek A., Wódz K.: Praca socjalna w Polsce. Katowice 1999.
Becelewska D.: Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice 2005.
Krzyszkowski J.: Pomoc społeczna. Warszawa 2008.
Red. Wódz K., Piątek K.: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Toruń 2004.
Red. Wódz K., Pawlas – Czyż S.: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Toruń 2008.
Red. Kromolicka B.: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Toruń 2005.
Bauer J.: Empatia. Warszawa 2008.
Red. Pawlas – Czyż S.: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. Toruń 2007.

Najciekawsze pozycje książkowe dotyczące pracy socjalnej i pomocy społecznej - dostępne w bibliotece KPSS

„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,
„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,
„Diagnoza w resocjalizacji” ,
Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,
Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,
Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,
T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,
B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,
Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,
A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,
Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,
J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,
Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,
T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,
Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,
Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,
N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,
J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,
Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,
D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,
Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,
Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,
Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,
H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,
D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,
W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,
K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,
U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,
K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,
D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.

Ogłoszenie


W dniu 27.01.2010 r. biblioteka będzie czynna do godz. 11.00 z powodu udziału bibliotekarzy w konferencji

sobota, 23 stycznia 2010

Ogłoszenia

KPSS ogłasza zbiórkę darów dla Mikołaja Kowalczyka, syna słuchaczki naszej szkoły.
W związku z przebytą operacją guza kości potrzebne są :
- leki przeciwbólowe,
- suplementy diety stymulujące układ odpornościowy,
- odżywki, witaminy i preparaty zawierające makro i mikroelementy,
- dorażne leki przeciwgrypowe i przeciwgorączkowe, itp.

Dary serc prosimy składać w bufecie szkoły lub bibliotece.
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze