Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.piątek, 15 marca 2013

Nowości :

Wybrane problemy rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Anny Klinik Skoczów : Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział Beskidzki, 2003. Granice cierpienia / Nils Christie ; [z ang. przeł. Lech Falandysz] Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991. Zmiana w społeczności lokalnej : Szkice o kapitale społecznym w praktyce spolecznej i nie tylko / pod red. Tomasza Kaźmierczaka, Kamili Hernik ; Instytut Spraw Publicznych Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych,2008. Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. nauk. Ryszarda Cz. Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.] Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011. Od ubóstwa do wykluczenia społecznego : badania, koncepcja, wyniki, propozycje : Polska, Europa i świat / Stanisława Golinowska [et al.] Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich : studium porównawcze / Gertruda Uścińska Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Ubezpieczenia społeczne i pomoc w razie bezrobocia w ustawodawstwach państw UE : analiza porównawcza / Gertruda Uścińska Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011. Bieda / Ruth Lister ; przeł. Alina Stanaszek Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007. Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk. Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo Warszawa : Difin, 2012. Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich / pod red. Krzysztofa Frysztackiego, Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2011. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.

Nowości :

Wybrane problemy rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Anny Klinik Skoczów : Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział Beskidzki, 2003. Granice cierpienia / Nils Christie ; [z ang. przeł. Lech Falandysz] Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1991. Zmiana w społeczności lokalnej : Szkice o kapitale społecznym w praktyce spolecznej i nie tylko / pod red. Tomasza Kaźmierczaka, Kamili Hernik ; Instytut Spraw Publicznych Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych,2008. Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. nauk. Ryszarda Cz. Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.] Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011. Od ubóstwa do wykluczenia społecznego : badania, koncepcja, wyniki, propozycje : Polska, Europa i świat / Stanisława Golinowska [et al.] Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008. Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich : studium porównawcze / Gertruda Uścińska Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Ubezpieczenia społeczne i pomoc w razie bezrobocia w ustawodawstwach państw UE : analiza porównawcza / Gertruda Uścińska Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011. Bieda / Ruth Lister ; przeł. Alina Stanaszek Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007. Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk. Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo Warszawa : Difin, 2012. Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich / pod red. Krzysztofa Frysztackiego, Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2011. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze