Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.środa, 23 kwietnia 2014

Polecamy nowe książki:

- Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska Warszawa : Difin, 2012. - Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi / Sylvie Naar-King, Mariann Suarez ; tł. Marta Kapera Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012 - Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.) Warszawa : Difin, 2012 - Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików : Strategie, procedury i opisy przypadków pracy Psychoterapeutycznej Warszawa : Wydawnictwo Zielone Drzewo Instytut Psychologii ZdrowiaPTP, 2011 - Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym : podręcznik praktyka z ćwiczeniami / David B. Rosengren ; tł. Małgorzata Cierpisz Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013 - Wywiad motywujący : jak przygotować ludzi do zmiany / William R. Miller, Stephen Rollnick ; tł. Agnieszka Pokojska Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010 - Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez ośrodki pomocy społecznej / Małgorzata Kowalska-Kantyka, Sławomir Kantyka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2011 - Osoby niepełnosprawne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; [aut. Kirenko Janusz et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011 - Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Julian Auleytner. - Wyd. 2 Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2012 - Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny / Adam Roman Solak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010 - Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Krystyna Kietlińska Warszawa : Difin, 2010 - Prawda o wypaleniu zawodowym : co zrobić ze stresem w organizacji / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przekł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; red. nauk. wyd. pol. Helena Sęk Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 - Praca socjalna : teorie i metody : podręcznik akademicki / Mel Gray, Stephen A. Webb ; red. nauk. Jerzy Szmagalski ; [tł. Barbara Maliszewska] Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

piątek, 4 kwietnia 2014

Nowości książkowe

- Organizowane społecznosci lokalnej:aplikacje, wdrazane, przyszlośc. 04 / Tomasz Kaźmierczak [red.] Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2014 - Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji / Marta Łuczyńska Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2013 - Problem bezdmnosci w Polsce : Wybrane aspekty-diagnoza Zesplu Badawczego / red. Maciej Dębski Gdańsk : Pomorsie forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 2011 - Aktywni seniorzy : inspirator dla organizacji / Tomasz Schimanek, Zbigniew Wejcman Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, [2013] - Organizowanie spoecznosci lokalnej : Szkice socjologiczne / Andrzej Niesporek . - 1 Warszawa : Wydawnictwo WSP, 2013 - Istota pracy socjalnej / Zofia Butrym ; Uniwersytet Jagielloński - Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012 - Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej : asystent rodziny, trener pracy, klub integracji społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej / Andrzej Górak [et al.] Wrocław : Grupa Ergo, 2011 - Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego / [red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss] Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2010 - Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Julian Auleytner. - Wyd. 2 Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2012 - Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010 - Pomoc społeczna : prawo do świadczeń, zasady przyznawania świadczeń, pracownicy pomocy społecznej, decyzje w sprawach pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 15 lutego 2013 - Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak. - Stan prawny na 1 września 2013 - Asystentura w pomocy spolecznej : Poradnik dla pracowników socjalnych Warszawa : Verlag Dashofer sp. z o. o., 2013 - Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe Wrocław : Gaskor, 2012 - Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu / Ewa Staszewska. - Stan prawny na 1 lipca 2012 r Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012 - Prawo a partycypacja publiczna / pod red. Pauliny Sobiesiak-Penszko Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych , 2012 - Partycypacja publiczna w praktyce : dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji / pod red. Anny Olech Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych , cop. 2013 - Oblicza zmiany lokalnej : Studia przypadkow / Magdalena Dudkiewicz [red.]; Instytut Spraw Publicznych Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2013 -
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze