Księgozbiór biblioteki obejmuje literaturę naukową z dziedziny pracy socjalnej, pomocy społecznej, socjologii, pedagogiki, psychologii, ekonomii, prawa oraz literaturę popularno - naukową, encyklopedie, słowniki i podręczniki.W ciągu ostatniego roku biblioteka wzbogaciła księgozbiór o kolejne interesujące pozycje z zakresu pracy socjalnej, pomocy społecznej, pedagogiki, psychologii oraz socjologii, filozofii i etyki.Do dyspozycji słuchaczy są również kasety audio i video z prezentacjami, projekty i pakiety edukacyjne, zapisane na CD. Czynna jest również czytelnia, z dostępem do Internetu - od poniedziałku do soboty - w godzinach pracy biblioteki.piątek, 28 października 2016

Polecamy lekturę:)

,, Fakty i opinie przedstawione w tej książce miały dać czytelnikowi szansę na wyrobienie sobie własnego zdania na temat tego, w jaki sposób szczęśliwie przeżyć życie. Jako podsumowanie przytaczam kilka formalnych zasad, które mogą okazać się pomocne: 1. Przewidywanie przebiegu wypadków jest często dużo bardziej stresujące lub istotne niż samo wydarzenie. 2.To, jak interpretujesz swoje przeżycia, jest często ważniejsze niż samo przeżycie. 3. Należy walczyć ze źródłami własnych lęków tak długo, aż nad nimi zapanujesz, ponieważ jest to jedyna metoda na ich pokonanie. Ważne jest, abyś próbował zmierzyć się z sytuacjami konfliktowymi lub takimi, które budzą twoje obawy, nawet jeśli spowoduje to u ciebie poczucie psychicznego dyskomfortu. 4. Trzeba rozwijać i pielęgnować przyjaźń oraz inne formy kontaktów międzyludzkich. Ważne jest, aby pomagać ludziom, kiedy tego potrzebują i samemu nie wstydzić się prosić o pomoc, jak również doceniać pomoc, która zostanie nam zaoferowana. 5. Związki z innymi ludźmi są bardzo ważne w życiu każdej osoby. Staraj się ozdrowić stosunki i wyjaśniać wszelkie nieporozumienia z bliskimi ( przyjaciółmi i rodziną). Planuj zajęcia tak, aby zawsze znaleźć czas dla innych osób. 6. Nie zadręczaj się myślami o błędach popełnionych w przeszłości czy straconych szansach. Skupiaj się na swoich osiągnięciach lub rzeczach przyjemnych i staraj się zaakceptować fakt, ze robiłeś i robisz wszystko, co jest w twojej mocy. 7. Niektóre problemy z czasem rozwiązują się same; pozwól im przeminąć oraz przyjmij postawę pełną akceptacji i humoru, ponieważ umiejętność patrzenia na wydarzenia z pewnym dystansem jest bardzo ważna. 8. Niektóre cechy w znacznym stopniu wynikają z uwarunkowań genetycznych (dziedzicznych), dlatego często łatwiej jest je zaakceptować niż próbować je zmieniać. 9. Niejednoznaczność czy niepewność sytuacji życiowej to czynniki powodujące lęk i zniechęcenie. Wielu z nas zadaje sobie wiele trudu, próbując zrozumieć czy odgadnąć znaczenie sytuacji, które nie zawsze mają jakieś głębsze znaczenie lub których znaczenia nie jesteśmy w stanie pojąć. Może to prowadzić do podejmowania pochopnych decyzji. (…) Spróbuj zrozumieć, ze uczenie się na własnych błędach jest dowodem mądrości, a uczenie się na cudzych – dowodem geniuszu. Aby być szczęśliwym ( lub przynajmniej zadowolonym z życia) oraz zdrowym psychicznie, należy starać się pozyskać i utrzymać wszystkie elementy składające się na zdrowie psychiczne, a mianowicie: 1. Jasny i dokładny obraz świata (poczucie realności). 2. Umiejętność jasnej i racjonalnej analizy problemów i wyzwań oraz chęć podjęcia ( w rozsądnych granicach) ryzyka, którego te wyzwania wymagają. 3. Umiejętność elastycznego dostosowania się do zmiennych i stresujących sytuacji. 4. Wyeliminowanie najbardziej wyniszczających emocjonalnie i psychicznie konfliktów przez wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i dokonywane wybory. Troszczenie się o swoje potrzeby, ale z uwzględnieniem potrzeb najbliższych (czasem nawet je uprzedzając) i nie zapominając całkowicie o reszcie świata. 5. Kontrolowanie i redukowanie zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych przyczyn stresu, na przykład poprzez zadawanie sobie czasem pytania: Czy ten problem będzie istotny, powiedzmy, za rok? Lub poprzez korzystanie z technik relaksacyjnych. 6. Umiejętność pozytywnej sublimacji polegająca na zdolności przekształcania swojej negatywnej energii w taki sposób, aby efekty były konstruktywne i twórcze. 7. Pozytywna percepcja własnej osoby, dostrzeganie własnej wartości i docenianie unikalnych umiejętności, jakie posiadamy. 8. Utrzymywanie satysfakcjonujących związków z innymi osobami, w tym przyjaźni i miłości. 9. Poczucie humoru. 10. Umiejętność odprężania się i czerpania radości z życia. 11. Bycie w związkach częściej stroną ,,dająca” niż,,biorącą”. Wyrobienie w sobie zdolności do kochania i poświęcania się dla innych ludzi, idei lub spraw. Zaangażowanie się duchowe i psychiczne w rzeczy, które wykraczają ponad nasze JA i zwykłe sprawy. Jeśli postaracie się zastosować te lub zbliżone zasady w swoim życiu i życiu waszych dzieci, pamiętajcie, że dobrze jest się starać i wiele wymagać od siebie, ale z zachowaniem pewnego dystansu i poczucia humoru, ponieważ nigdy w pełni nie osiągniemy wszystkiego, co byśmy chcieli. Moja córka uznała, że najlepsza rada, której jej udzieliłem, była następująca: Zawsze staraj się dać z siebie wszystko, ale jeśli mimo to poniesiesz porażkę, to niezależnie od tego, jak dotkliwie to odczujesz, wybacz sobie, że ją popełniłaś. Postaraj się naprawić to, co zrobiłaś źle i zacznij wszystko od nowa.” ( Robert Meyer:,, Psychopatologia’’. - Fragmenty rozdziału 17 - ,,Postscriptum. Pozytywnie o zdrowiu psychicznym” ).
„Praca socjalna: między upośledzeniem a obywatelskością”,„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,„Diagnoza w resocjalizacji” ,Red. S. Czyż: „Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych”,Red. Czarnecka :„Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej”,Anna Zasada – Chorab: „Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce”,T. Kamiński: „Etyka pracownika socjalnego”,B. Krajewska: „Podstawy prawne pracy socjalnej...”,Red. B. Kromolicka: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”,A.Olubiński „Aspekty humanistyczne i pedagogiczne...”,Red. B. Kromolicki : „Wolontariat w obszarze wyzwań...”,J. Szczepkowski: „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym...”,Z. Węgierski: „Opieka nad dzieckiem osieroconym...”,T. Kazmierczak :„Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym...”,Red. E. Les: „Pomoc społeczna : Od klientyzmu do partycypacji”,Red. Kowalczyk – Jamnicka: „Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwość...”,N. Thompson :„Praktyczna nauka pracy socjalnej”,J. Barbier: „Działanie w kształceniu i pracy socjalnej”,Z. Gaś: „Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego”,D.Chlebio – Abed: „Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Podstawy nauk o wychowaniu”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Pedagogika wobec edukacji...”,Red. B. Śliwerski: „Pedagogika : Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”,H. Domański: „Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych”,D. Kubacka – Jasiecka :„Kryzys – interwencja i pomoc psychologiczna”,W. Badura – Madej :„Przemoc w rodzinie...”,K. Białobrzeska :„Wykluczenie i marginalizacja społeczna...”,U. Bartnikowska: „Żyjąc z niepełnosprawnością...”,K. Białobrzeska: „ Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji...”,D. Trawkowska: „ Portret współczesnego pracownika socjalnego”.Nowości w bibliotece :
„Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki” - Kozaczuk Franciszek ( Red.),„Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny” - Dybalska Irena ( Red.),„Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorwa” - Gabryszak Renata ( Red.),„Skazani na rynku pracy” - Sosnowski Maciej,„O seksualności osób niepełnosprawnych” - Ostrowska Antonina (Red.),„Narkomania : zjawisko, zagrożenia” - Jędrzejko Mariusz ( Red.),„Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych” - Lipczyński Andrzej,„Podstawy socjologii” - Januszek Henryk,„Konflikt społeczny i negocjacje” - Słaboń Andrzej,„Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej” - Słowiak Natalia,„Narkotyki : organizacja przestępczości ...” - Raczkowski Konrad ( Red.),„Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych ...” - Żukiewicz Arkadiusz,„Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności...” - Trafiałek Elżbieta (Red.),„Praca socjalna, profilaktyka społeczna...”- Rejzner – Pierzchał Andrzej ( Red.),„Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych...”- Frąckiewicz Lucyna,„Resocjalizacyjne programy penitencjarne...”- Marczak Monika ( Red.),„Outsiderzy : studia z socjologii dewiacji ’’ - Becker Howard Saul ,„Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku...”- Matyjas Bożena ( Red.),„Socjologia problemów społecznych” – Frysztacki Krzysztof,„Miłosierdzie i praktyka : Społeczne dzieje pomocy ...”- Radwan - Pragłowski Janusz,„Diagnoza społeczna 2009 : warunki i jakość życia Polaków” - Czapiński J.(Red.).
o niedziela, marzec 07, 2010 0 komentarze